Praktische zaken

Klachtenprocedure

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over (één van de medewerkers van) ForLight, komen we er allereerst graag met uzelf uit. Dit kan in gesprek met de betreffende medewerker, eventueel met betrekken van de directie: directie@forlight-ggz.nl. Mocht er geen oplossing voor de klacht worden gevonden, of als u zich meteen tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris wil wenden, kunt u contact opnemen met Facit: klachtencommissie@facit.nl. Hun procedure vindt u in dit document: Reglement externe klachtenbehandeling

Tevens zijn wij aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg, waar u een klacht kunt neerleggen:  https://www.degeschillencommissiezorg.nl/

Voor verwijzers

Vanaf heden zijn wij aangesloten bij ZorgDomein en kan ook via die weg worden verwezen!

ForLight is een specialistische ggz-instelling die basis- en (voornamelijk) gespecialiseeerde GGZ en Forensische Zorg biedt. We zijn WTZa-erkend en ISO 9001 gecertificeerd.

Voor overleg of vragen over een eventuele aanmelding kunt u bellen of mailen naar info@forlight-ggz.nl. Bij geen gehoor kunt u onze voicemail inspreken (die dagelijks wordt afgeluisterd) en dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Als u een cliënt naar ons wil verwijzen zonder ZorgDomein te gebruiken, dient u het volgende format gebruiken:

Format voor verwijzers 

Links

Uw privacy is belangrijk voor ons. In onze privacy statement staat beschreven wat we doen met uw persoonsgegevens en hoe we deze bewaren. Ook de rechten die u heeft omtrent uw gegevens, staan hierin beschreven: Privacyreglement

Ons kwaliteitsstatuut kunt u per e-mail opvragen (info@forlight-ggz.nl) of inzien op locatie.

Voor overleg of vragen over een eventuele aanmelding kunt u bellen of mailen naar info@forlight-ggz.nl. Mochten wij de telefoon niet opnemen, kunt u onze voicemail inspreken (die dagelijks wordt afgeluisterd) en dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Als u een cliënt naar ons wil verwijzen en u geen gebruik maakt van zorgdomein, dient u het volgende format gebruiken: Format voor verwijzers