Over Ons

Ons Team

ForLight is opgericht door Judith Yntema en Ilona van Vlimmeren, beiden werkzaam als directeur en behandelaar. Zij zijn beiden GZ-psycholoog en hebben veel ervaring in de forensische sector als diagnostici en behandelaren in diverse ambulante en klinische settings en als pro Justitia rapporteurs. Daarnaast heeft Judith Yntema ook in de reguliere ggz gewerkt en is gespecialiseerd in problematische gezinssituaties. 

Over ons

Vanuit hun ervaring is oog ontstaan voor het belang van preventie van ernstig delictgedrag en het behandelen van grensoverschrijdend gedrag in bredere zin. Voor personen met agressief of antisociaal gedrag of deviante seksuele voorkeuren die (nog) geen (ernstige) delicten plegen, is vaak geen passend hulpaanbod. Ook de ouder(s) in gezinnen waarbinnen onveiligheid aanwezig is, maar (nog) geen huiselijk geweld in de vorm van delictgedrag, kunnen beperkt terecht in hulpverlening. In de forensische zorg is namelijk het plegen van een delict een aanmeldingscriterium en in de reguliere ggz is weinig aanbod voor mensen bij wie comorbiditeit van agressie en andersoortige problematiek speelt. Dit kan leiden tot ofwel voortduren van mild grensoverschrijdend gedrag naar anderen toe, ofwel verergering van het grensoverschrijdend gedrag waarbij uiteindelijk een (ernstig) delict wordt gepleegd. Beide situaties zijn niet wenselijk voor een goed functioneren in de maatschappij. Door op een adequate manier spanningen te reguleren worden psychische klachten geminimaliseerd en zijn mensen beter in staat om ten volle hun potentie te benutten en constructief deel van de maatschappij uit te maken. Voorts wordt met het stoppen van grensoverschrijdend gedrag bereikt dat anderen geen schade oplopen en als gevolg daarvan psychische klachten en/of problemen in het sociaal-maatschappelijk functioneren ontwikkelen.

Bij ForLight werken diverse specialisten op het gebied van diagnostiek en behandeling van de verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag.

Het team bestaat uit psychologen, vaktherapeuten, een systeemtherapeut en een psychiater met ervaring in onder meer de forensische sector, de reguliere ggz, de verslavingszorg, en met zowel individuele als systemische (gezins-) problematiek. Afhankelijk van wat voor de individuele cliënt nodig is, wordt de samenwerking gezocht met andere disciplines zoals maatschappelijk werk, coaches, of anderen die kunnen bijdragen aan het behalen van de doelen.