Welkom bij ForLight, GGZ voor Grensoverschrijdend Gedrag

Voor wie

Voor alle volwassenen die bang zijn grensoverschrijdend gedrag te tonen, of grensoverschrijdend gedrag tonen zonder ernstige delicten te plegen.

Contact

020-3330344 info@forlight-ggz.nl

Locatie
Anderlechtlaan 175-B 1066 HM Amsterdam
Wachttijden
Op dit moment is de wachttijd tot intake 8 weken.
Voor cliënten van VGZ bestaat er nog een aanmeldpauze.

In het kort

Bij ForLight komen mensen die moeite hebben met het beheersen van impulsen, met het omgaan met eigen emoties en behoeften en daarbij tegelijkertijd de grenzen van de ander te respecteren, of die problemen ervaren in het contact met andere mensen. Daardoor kunnen problemen ontstaan op werk, in sociale contacten, in de relatie (tot aan huiselijk geweld) of in de opvoeding (tot aan lichtere vormen van kindermishandeling). Soms zijn problemen voor anderen niet zichtbaar, maar heeft iemand er veel last van door een hoog niveau van boosheid of (agressieve of seksuele) fantasieën met de angst dat het gedrag niet meer kan worden beheerst.

Trajecten

We bieden voornamelijk individuele trajecten, waarbij laagdrempelig naasten kunnen worden betrokken. Bij problemen in de relatie of binnen het gezin, worden ook partner en eventuele kinderen betrokken: de oplossing ligt dan meestal niet alleen bij de verwezen cliënt, maar ook in de interactie met naasten.

Crisis

Wij zijn een ambulante behandelinstelling en als zodanig alleen binnen kantooruren bereikbaar. Op het moment dat je in behandeling bent, kan je bij crisis tijdens kantooruren tot je behandelaar en/of regiebehandelaar wenden. Buiten kantooruren wend je je tot de huisartsenpost in je eigen regio. Bij gedachten aan zelfmoord; bel de 113 hulplijn. Bij acute nood; bel 112.

Afspraak of vragen

Voor meer informatie over ons aanbod, kunt u contact zoeken per telefoon of mail:
020-3330344
info@forlight-ggz.nl