Tarieven

Tarieven

Behandelingen worden gefactureerd volgens de wettelijke tarieven van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) 
met verschillende financieringsmogelijkheden:

1. Vanuit het basispakket van de zorgverzekering (ZVW).

2. Forensische Zorg, vergoed door Justitie.

3. Particuliere trajecten

4. Via de werkgever


Voor alle vier deze trajecten geldt dat wij tijd voor u vrijhouden. Mocht u zonder bericht niet op de afspraak verschijnen, of zegt u minder dan 24 uur van tevoren af, sturen wij u een factuur van 50 euro . Deze kan niet worden ingediend bij de zorgverzekering of Justitie, mocht u via één van deze twee routes een traject bij ons hebben.

Zorgverzekeraars

Voor alle zorgverzekeringen geldt het landelijk bepaalde eigen risico van (minimaal) 385 euro per jaar. Dit bedrag verrekent de zorgverzekeraar met u, afhankelijk van overige zorg die u reeds heeft ontvangen.

In 2024 hebben we met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten. Afhankelijk van de contractvoorwaarden kan de wachttijd per verzekeraar variëren tussen de 4 en 16 weken. Voor actuele informatie hierover, kunt u contact opnemen met het secretariaat op 020-3330344 of info@forlight-ggz.nl.

Voor de zorgverzekeraars met wie we niet tot een contract zijn gekomen, geldt dat een deel van het marktconforme wordt tarief vergoed. Omdat wij bij ForLight vinden dat zorg voor iedereen toegankelijk moet zijn, rekenen wij geen eigen bijdrage.

Forensische Zorg

Forensische Zorg loopt via Justitie en wordt volledig door hen betaald; er geldt geen eigen risico of eigen bijdrage.

Particuliere trajecten

U kunt er bij ForLight voor kiezen om de behandeling zelf te betalen. Sommige behandelingen vallen niet onder de basisverzekering van de zorgverzekeringswet (Zvw) omdat er geen sprake is van een psychische stoornis maar bijvoorbeeld wel van grensoverschrijdend gedrag. De factuur wordt dan niet naar uw zorgverzekeraar gestuurd, maar komt rechtstreeks bij u terecht. De kosten zijn afhankelijk van de soort en de duur van de behandeling. Wilt u hier meer over weten neem dan contact met ons op. De tarieven zijn gebaseerd op de maximale prijs van de tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wettelijk zijn vastgesteld.

Via de werkgever

Steeds meer werkgevers willen investeren in de mentale gezondheid van hun medewerkers. Vaak is hier zelfs al geld voor opzij gezet, denk aan een ontwikkelingsbudget of individueel keuzebudget. Op deze manier kunnen medewerkers psychologische hulp toch vergoed krijgen. Indien nodig en gewenst kunnen wij ook zorg bieden voor het herstellen van een veilig werkklimaat. Vanuit onze expertise die gericht is op grensoverschrijdend gedrag en veiligheid kunnen wij flexibel inspelen op de situatie op de werkvloer. We zien dat werkgevers het fijn vinden wanneer medewerkers zelf met hen in gesprek gaan over hun mentale gezondheid. Wanneer uw werkgever uw psychische hulp wilt vergoeden of daar meer informatie over wil krijgen, kunt u of uw werkgever contact opnemen (info@forlight-ggz.nl).